Rollers

Habo rollerprogram innehåller stora rollers med stick- eller bygelsystem samt elementrollers.

Habo rollers är tillverkade med rör av polypropen där väven termosvetsas fast direkt på röret utan att lim eller andra lösningsmedel användes. Detta ger en miljövänlig och kvalitativt säker produkt. Väven som användes är alltid av högsta kvalitet. Med olika densitet och lugglängd kan vi erbjuda rollers för alla färger och ändamål. Våra olika vävkvaliteter passar såväl yrkes- som fritidsmålare.

Färgupptagningsförmågan ökar med lugglängden på väven och ju längre väv desto grövre ytstruktur erhålles. Vilken roller som skall användas beror till största delen på hur stor yta som skall målas och den ytstruktur som skall erhållas.

I vårt exponeringssystem visar vi rollers i olika storlekar och kvaliteter för varierande användningsområden.

Habo Penslar